Açıq kalıp döymə qüsurlarının təhlili(1)

2022-01-13

Metalloqrafik müayinəaçıq kalıp döymə
Döymə qırıqlarının mikrostrukturunu müşahidə etmək üçün metalloqrafik mikroskopun köməyi ilə karbid paylanması, taxıl ölçüsü və dekarburizasiya dərinliyi yoxlanıla bilər.

Mexanik xassələriaçıq kalıp döymə
Mexanik əmlakın yoxlanılması bəndlərinə əsasən sərtlik, dartılma gücü və zərbəyə davamlılıq daxildir. Bəzən hissələrin dizayn tələblərinə uyğun olaraq soyuq əyilmə testi və yorğunluq testi həyata keçirilə bilər.

Yuxarıdakı keyfiyyət yoxlamasıaçıq kalıp döyməbəzən dizayn tələblərinə və faktiki istehsal vəziyyətinə uyğun olaraq ayrıca qəbul edilir, bəzən hissə-hissə yoxlanılır, bəzən də hər bir döymə partiyasına uyğun olaraq nümunə götürülür. Döymələrin keyfiyyəti keyfiyyət yoxlaması vasitəsilə qiymətləndirilə bilər. Qüsurlu döymələr üçün səbəblər təhlil edilməli və qüsurların qarşısının alınması tədbirləri irəli sürülməlidir.