Dəqiq döymə

2022-01-13

Dəqiq döymə, yalnız az miqdarda emalın və ya daha çox işləmənin döymədən sonra hissələrin tələblərinə cavab verə bilməyəcəyi formalaşdırma texnologiyasına aiddir. Dəqiq döymə qabaqcıl istehsal texnologiyasının mühüm hissəsi olmaqla yanaşı, avtomobil, mədənçilik, enerji, tikinti, aviasiya, aerokosmik, silah və digər sənaye sahələrində geniş istifadə olunan hissələrin istehsalı prosesidir. Dəqiq döymə təkcə materiallara, enerjiyə qənaət etmir, emal prosedurlarını və avadanlıqlarını azaldır, həm də məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır, istehsal xərclərini azaldır, beləliklə, məhsulların bazarda rəqabət qabiliyyətini artırır.

Tongxin dəqiq döymə şirkəti uzun bir tarixə malikdir, güclü döymə qabiliyyətinə və qabaqcıl avadanlıqlara, yaxşı texniki komandaya, döymə hissələrinin yaxşı keyfiyyətini təmin edən ən yaxşı zavoda malikdir.

Sizinlə uzunmüddətli və sabit əməkdaşlıq qurmağı səbirsizliklə gözləyirik